Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente por idade. Galicia e provincias

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  En galego sempreMáis galego ca castelánMáis castelán ca galegoEn castelán sempreTotal
  20032008201320182003200820132018200320082013201820032008201320182003200820132018
De 5 a 14 anos 27,10 15,26 13,20 14,27 13,23 20,87 11,91 11,85 25,50 34,28 27,79 29,75 34,17 29,59 47,09 44,13 100,00 100,00 100,00 100,00
De 15 a 29 anos 28,49 18,59 19,78 18,94 17,25 24,37 16,91 18,45 28,72 31,58 29,66 30,75 25,55 25,47 33,64 31,86 100,00 100,00 100,00 100,00
De 30 a 49 anos 36,63 22,06 23,07 23,66 20,17 26,59 20,90 20,64 21,39 26,87 26,62 28,25 21,81 24,48 29,42 27,45 100,00 100,00 100,00 100,00
De 50 a 64 anos 51,16 34,26 35,42 32,78 21,91 32,67 24,22 25,35 13,42 17,30 18,85 21,51 13,51 15,77 21,52 20,36 100,00 100,00 100,00 100,00
De 65 ou máis anos 66,11 52,90 52,74 48,48 15,76 25,60 21,08 24,91 7,60 10,52 12,38 12,96 10,53 10,98 13,80 13,65 100,00 100,00 100,00 100,00
Total 43,20 30,29 31,20 30,57 18,32 26,73 20,29 21,72 18,83 22,70 22,26 23,32 19,66 20,28 26,25 24,40 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións": "Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos" por falta de tamaño de mostra.

27-09-2019
Compartir: