Fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos

Fogar con todas as persoas de 65 ou mais anos=Todas as persoas son maiores de 65 anos
  Incidencia
  2021
Galicia 23,58
15 A Coruña 23,43
   151 A Coruña suroriental 20,92
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 28,87
   153 Área da Costa da morte 25,23
   154 A Barbanza-Noia 20,81
   155 Área da Coruña 23,17
   156 Área de Santiago 19,40
27 Lugo 24,28
   271 Lugo sur 30,61
   272 Lugo oriental 23,67
   273 Lugo central 24,04
   274 A Mariña 20,73
32 Ourense 29,53
   321 O Carballiño-O Ribeiro 33,58
   322 Ourense central 29,27
   323 Ourense sur 35,20
   324 Área de Ourense 25,22
36 Pontevedra 21,42
   361 Pontevedra nororiental 25,03
   362 Pontevedra sur 22,37
   363 Caldas-O Salnés 21,54
   364 O Morrazo 22,21
   365 Área de Pontevedra 22,67
   366 Área de Vigo 20,06

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
A incidencia calcúlase, para cada área e Galicia, como a porcentaxe dos fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos sobre o total de fogares en cada área e Galicia.

30-12-2022
Compartir: