Taxa de risco de pobreza

Unidade: Porcentaxe
Medidas=Risco de pobreza
  2021
Galicia 15,12
15 A Coruña 13,61
27 Lugo 15,26
32 Ourense 16,74
36 Pontevedra 16,36

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar de risco de pobreza de Galicia, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes (ver metodoloxía).
30-12-2022
Compartir: