Fogares nos que os ingresos por prestacións representan máis dun 50%, 75% ou 100% do total dos seus ingresos. Ano 2021

Medidas=Porcentaxe
  Máis dun 50%Máis dun 75%O 100%
Galicia 42,36 33,69 29,28
   A Coruña 40,51 32,51 27,96
   Lugo 44,28 34,26 29,63
   Ourense 48,70 40,33 35,66
   Pontevedra 41,73 32,61 28,53

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
Non se teñen en conta no total de ingresos do fogar os ingresos procedentes de xuros bancarios.

30-12-2022
Compartir: