Ingreso medio mensual por fogar

Unidade: Euros
  2021
Galicia 2.416
15 A Coruña 2.507
   151 A Coruña suroriental 2.562
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 2.350
   153 Área da Costa da morte 2.288
   154 A Barbanza-Noia 2.451
   155 Área da Coruña 2.523
   156 Área de Santiago 2.781
27 Lugo 2.398
   271 Lugo sur 2.286
   272 Lugo oriental 2.408
   273 Lugo central 2.440
   274 A Mariña 2.370
32 Ourense 2.191
   321 O Carballiño-O Ribeiro 1.899
   322 Ourense central 2.201
   323 Ourense sur 1.874
   324 Área de Ourense 2.453
36 Pontevedra 2.388
   361 Pontevedra nororiental 2.383
   362 Pontevedra sur 2.057
   363 Caldas-O Salnés 2.384
   364 O Morrazo 2.263
   365 Área de Pontevedra 2.514
   366 Área de Vigo 2.461

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
30-12-2022
Compartir: