Fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos. Ano 2021

Fogar con todas as persoas de 65 ou mais anos=Todas as persoas son maiores de 65 anos
  IncidenciaNúmero
Galicia 23,58 253.004
   A Coruña 23,43 105.483
   Lugo 24,28 31.667
   Ourense 29,53 37.783
   Pontevedra 21,42 78.072

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
A incidencia calcúlase, para cada provincia e Galicia, como a porcentaxe dos fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos sobre o total de fogares en cada provincia e Galicia.

30-12-2022
Compartir: