Contas das sociedades mercantís, variación interanual en base homoxénea, por actividade económica e provincia

Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (variacións n/n-1)
Actividade (CNAE 2009)=Total das actividades Medidas=Variación sobre ano anterior Espazo=Galicia
  201120122013201420152016
   1 Importe neto da cifra de negocios -1,1 -5,5 -0,6 2,5 4,9 3,5

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota: Por falta de codificación do campo "provincia" nalgúns rexistros, pode haber discrepancias entre os valores de Galicia e a correspondente suma por provincias
06-11-2020
Compartir: