Contas das sociedades mercantís por actividade económica e provincia. Ano 2016

Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)
Actividade (CNAE 2009)=Total das actividades
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Número de Empresas 47.337 18.513 5.970 4.887 17.967
TOTAL ACTIVO (A+B) 85.645.819 45.711.639 6.723.508 6.470.753 26.739.918
   1 Importe neto da cifra de negocios 56.763.271 22.226.413 4.815.412 4.357.547 25.363.900
   6 Gastos de persoal -9.071.144 -3.953.405 -779.695 -656.956 -3.681.088
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.912.461 1.525.760 229.684 191.576 965.441
   Valor agregado 14.991.853 6.660.682 1.243.570 1.050.527 6.037.074

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota:  Por problemas de codificación, algúns rexistros non se puderon asignar a unha provincia concreta.
06-11-2020
Compartir: