Poboación asalariada por tipo de xornada, sexo e decil. Ano 2016

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  TotalCompletaParcial
Total 823,2 697,1 126,2
1 82,3 7,2 75,1
2 82,2 50,5 31,6
3 82,3 73,4 8,8
4 82,5 76,1 6,5
5 82,3 81,2 1,1
6 82,3 80,9 1,4
7 82,3 81,0 1,3
8 82,3 81,9 0,4
9 82,5 82,5 _
10 82,3 82,3 _

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
30-11-2022
Compartir: