Persoas segundo o seu estado de saúde por idade. Galicia. Ano 2014

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  De 16 a 29 anosDe 30 a 44 anosDe 45 a 64 anosDe 65 ou máis anosTotal
Moi boa 27,20 13,67 5,80 1,79 9,92
Boa 56,10 62,06 49,15 26,23 47,41
Regular 8,92 15,21 30,04 44,43 26,91
Mala 0,80 2,50 6,53 16,72 7,37
Moi mala 0,31 0,73 1,42 5,12 2,07
Non contesta 6,67 5,84 7,07 5,70 6,32
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos.
29-05-2020
Compartir: