Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica. Ano 2022

Unidade: Número, euros
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Número
      Sociedades Mercantís (Total) 3.786 1.586 394 354 1.452
      Sociedades Anónimas (SA) 8 2 0 1 5
      Sociedades Limitadas (SL) 3.688 1.551 388 346 1.403
      Outras sociedades 90 33 6 7 44
Capital
      Sociedades Mercantís (Total) 179.496.367 50.248.241 14.254.418 32.581.544 82.412.165
      Sociedades Anónimas (SA) 15.460.000 160.000 0 60.000 15.240.000
      Sociedades Limitadas (SL) 162.577.527 49.965.911 13.654.138 32.351.244 66.606.235
      Outras sociedades 1.458.840 122.330 600.280 170.300 565.930

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
10-01-2023
Compartir: