Industria da construción naval: demanda de barcos

Unidade: Arqueo en GT (gross tonnage) equivalente a 1016,041 kg
  2018201920202021
  EspañaGaliciaEspañaGaliciaEspañaGaliciaEspañaGalicia
Novos contratos
      Número
            Exportación 20 12 22 6 14 3 16 4
            Total 23 13 25 8 18 3 23 6
      Arqueo
            Exportación 101.842 82.915 60.568 9.332 42.172 2.657 45.338 7.197
            Total 115.473 83.357 63.610 18.255 51.456 2.657 54.274 10.020
Carteira de pedidos
      Número
            Exportación 42 19 41 18 39 13 35 9
            Total 55 21 45 19 44 14 45 11
      Arqueo
            Exportación 169.687 124.133 190.057 123.002 180.126 91.678 145.034 57.147
            Total 372.437 140.514 206.080 124.795 203.696 93.651 162.773 60.970

Fonte: Ministerio de Industria, Comercio y Tursimo (Industria y PYME). Sector Naval. Boletín estadístico trimestral
Nota: Só se recollen nestas cifras os barcos cun arqueo mínimo de 100 GT. O arqueo vén dado en GT (gross tonnage) equivalente a 1.016,041 kg. A carteira de pedidos está referida ao 31 de decembro de cada ano.No dato de Galicia non se inclúe o estaleiro Armón Burela (Lugo).
15-03-2022
Compartir: