Número de unidades locais por actividade principal. Ano 2014

Unidade: Número de unidades locais
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 227.458 95.759 28.768 26.554 76.377
   2 Industria, incluida a enerxía 16.539 6.464 2.244 2.414 5.417
      B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 391 73 93 97 128
      C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 15.027 5.942 1.924 2.150 5.011
      D FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE ACONDICIONADO 666 230 178 123 135
      E FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN 455 219 49 44 143
   3 Construción 32.826 13.603 4.323 4.435 10.465
      F CONSTRUCIÓN 32.826 13.603 4.323 4.435 10.465
   4 Servizos 178.093 75.692 22.201 19.705 60.495
      G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS 65.976 26.280 8.446 7.573 23.677
      H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 12.625 4.980 2.062 1.285 4.298
      I HOSTALARÍA 24.082 10.214 3.101 2.988 7.779
      J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 2.868 1.458 204 212 994
      K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 6.931 2.978 843 800 2.310
      L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 5.597 2.487 611 556 1.943
      M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 22.685 10.461 2.532 2.249 7.443
      N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES 7.004 3.263 740 670 2.331
      P EDUCACIÓN 6.054 2.775 699 629 1.951
      Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS 8.419 3.791 1.011 964 2.653
      R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO 4.470 2.069 525 410 1.466
      S OUTROS SERVIZOS 11.382 4.936 1.427 1.369 3.650

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
30-12-2015
Compartir: