Enquisa industrial de produtos. Produción industrial por agrupacións de actividade. CNAE-09

Unidade: Miles de euros
  20192020
  EspañaGaliciaEspañaGalicia
  Valor absolutoPorcentaxeValor absolutoPorcentaxeValor absolutoPorcentaxeValor absolutoPorcentaxe
Total 438.976.742 100 31.365.697 7,1 384.084.966 100 28.997.042 7,5
   Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10 a 12) 97.891.386 100 7.813.207 8 94.942.809 100 7.648.650 8,1
   Téxtil e confección (CNAE 13 e 14) 7.565.779 100 1.391.844 18,4 6.433.290 100 1.042.988 16,2
   Coiro e calzado (CNAE 15) 3.564.613 100 171.531 4,8 2.645.694 100 121.743 4,6
   Madeira e cortiza (CNAE 16) 5.125.418 100 902.054 17,6 4.743.496 100 830.138 17,5
   Papel, artes gráficas e reprodución de soportes gravados (CNAE 17 e 18) 16.747.444 100 615.650 3,7 15.234.028 100 533.796 3,5
   Coquerías, refino, químicas e produtos farmacéuticos (CNAE 19 a 21) 75.437.795 100 3.439.799 4,6 59.273.901 100 2.117.196 3,6
   Manufacturas do caucho e plástico (CNAE 22) 18.088.926 100 871.300 4,8 16.635.161 100 839.303 5
   Produtos minerais non metálicos (CNAE 23) 14.962.520 100 675.101 4,5 13.746.952 100 616.905 4,5
   Produción, 1ª tranformación e fundición de metais (CNAE 24) 26.776.303 100 2.107.661 7,9 22.282.150 100 1.699.375 7,6
   Produtos metálicos (CNAE 25) 29.120.471 100 1.631.584 5,6 25.765.559 100 1.600.785 6,2
   Produtos informáticos, electrónicos, ópticos e eléctricos (CNAE 26 e 27) 15.777.412 100 846.680 5,4 14.943.877 100 532.119 3,6
   Maquinaria e equipo (CNAE 28) 17.789.520 100 893.972 5 15.795.734 100 758.011 4,8
   Material de tranporte (CNAE 29 e 30) 70.931.993 100 6.956.570 9,8 59.276.643 100 8.157.754 13,8
   Mobles e outras industrias manufactureiras (CNAE 31 e 32) 8.232.538 100 601.867 7,3 7.458.854 100 478.697 6,4
   Reparación e instalación de maquinaria e equipamento (CNAE 33) 12.893.644 100 956.506 7,4 11.306.185 100 866.412 7,7
   Produción de enerxía eléctrica, gas e vapor (CNAE 35) 18.070.977 100 1.490.374 8,2 13.600.634 100 1.153.170 8,5

Fonte: INE. Encuesta industrial de productos
28-06-2021
Compartir: