Contas do sector fogares


Contas do sector fogares

Unidade: miles de euros, euros por habitante
Espazo=Galicia
  Valor engadido bruto
2010 13.611.167
2011 13.140.574
2012 12.745.529
2013 12.791.579
2014 12.562.841
2015 12.778.882
2016 13.289.139
2017 13.525.246
2018 14.017.530
2019 14.491.373

Fonte: IGE. Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos de 2020 son avance e os de 2019 provisionais. Ata 2019 a poboación do ano t obtívose como o promedio da poboación a 1 de xaneiro dos anos t e (t+1). A partir de 2020 emprégase a poboación a 1 de xullo.
(..) Dato non dispoñible

25-02-2022
Compartir: