Conta satélite de produción doméstica


Contas de produción e explotación do sector fogares. Ano 2010

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  SECNON SECEconomía estendida
Conta de produción
      Recursos      
         Produción 18.985.195 37.311.721 56.296.916
      Empregos      
         Consumos intermedios 6.808.122 8.662.456 15.470.578
         VEB 12.177.073 28.649.265 40.826.338
Conta de explotación
      Recursos      
         VEB 12.177.073 28.649.265 40.826.338
      Empregos      
         Impostos netos sobre a produción e as importacións 170.641 0 170.641
         Remuneración de asalariados 2.040.752 27.293.003 29.333.755
         Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 9.965.680 1.356.262 11.321.942

Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2008; IGE. Conta satélite da produción doméstica. Ano 2010
Nota: Datos provisionais
23-07-2013
Compartir: