Conta satélite de produción doméstica


Contas de produción e explotación da economía estendida. Ano 2010

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  SECNON SECEconomía estendida
Conta de produción
      Recursos      
         Produción 108.543.221 37.311.721 145.854.942
         Impostos netos sobre os produtos 5.076.396 0 5.076.396
      Empregos      
         Consumos intermedios 57.006.590 8.662.456 65.669.046
         PIB / VEB 56.613.027 28.649.265 85.262.292
Conta de explotación
      Recursos      
         PIB / VEB 56.613.027 28.649.265 85.262.292
      Empregos      
         Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.181.526 0 5.181.526
         Remuneración de asalariados 26.589.936 27.293.003 53.882.939
         Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 24.841.565 1.356.262 26.197.827

Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2008; IGE. Conta satélite de produción doméstica. Ano 2010
Nota: Datos provisionais
23-07-2013
Compartir: