Conta satélite de produción doméstica


Conta de bens e servizos da economía estendida. Ano 2010

Espazo=Galicia
  Unidade: miles de eurosDistribución porcentual dos recursos e empregos
Recursos
      Produción 145.854.942 80,2%
      Impostos netos sobre os produtos 5.076.396 2,8%
      Importacións de bens e servizos 30.856.317 17,0%
Empregos
      Consumos intermedios 65.669.046 36,1%
      Gasto en consumo individual/ Consumo individual efectivo 69.735.204 38,4%
      Gasto en consumo colectivo/ Consumo colectivo efectivo 4.718.791 2,6%
      Formación bruta de capital 13.842.329 7,6%
      Exportación de bens e servizos 27.822.286 15,3%

Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2008; IGE. Conta satélite da produción doméstica. Ano 2010
Nota: Datos provisionais
23-07-2013
Compartir: