Renda dos fogares municipal


Renda dispoñible bruta e renda dispoñible bruta por habitante por concellos. Ano 2019

Unidade: euros (Renda dispoñible bruta por habitante) e miles de euros (Renda dispoñible bruta),
  Renda dispoñible bruta por habitanteRenda dispoñible bruta
Galicia 15.863 42.856.741
   A Coruña 16.990 19.076.818
   Lugo 14.894 4.898.717
   Ourense 14.564 4.476.510
   Pontevedra 15.283 14.404.696

Fonte: IGE. Renda municipal dos fogares. Revisión estatística 2019; IGE Cifras poboacionais de referencia.
Nota: Os datos de 2019 son provisionais. Para os anos anteriores a 2020, a poboación do ano t obtívose como o promedio da poboación a 1 de xaneiro dos anos t e (t+1). A partir de 2020 emprégase a poboación a 1 de xullo publicada nas Cifras poboacionais de referencia.
25-02-2022
Compartir: