Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  202020212021/III2021/IV2022/I2022/II2022/III
PIBpm -8,8 5,2 4,2 5,0 5,1 5,2 2,5
   Demanda              
      Gasto en consumo final -6,9 3,8 1,4 1,6 1,6 0,1 -2,7
         Gasto dos fogares e ISFLSF -10,4 4,2 0,5 3,5 3,4 2,4 -1,2
         Gastos das AA.PP. 3,3 2,6 3,7 -3,1 -2,8 -5,6 -6,7
      Formación bruta de capital -12,8 1,0 -3,3 -2,6 -2,3 0,2 0,5
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) -7,8 3,3 0,6 0,9 0,9 0,1 -2,1
      Exportación de bens e servizos -4,3 10,8 0,0 4,7 4,8 8,5 8,1
      Importación de bens e servizos -2,4 7,5 -6,1 -2,4 -2,3 -0,3 0,1
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -8,7 0,7 0,3 3,1 0,5 -2,7 -4,4
      VEB. Industria -12,1 3,9 -1,2 -2,7 -6,8 1,1 -1,9
         VEB. Industria manufactureira -11,6 6,3 -0,8 1,1 0,8 4,2 -0,9
      VEB. Construción -11,6 -1,6 -4,4 -3,2 -0,6 1,0 0,6
      VEB. Servizos -7,5 6,5 6,3 7,9 8,8 7,4 4,8
         VEB. Comercio, transporte e hostalería -19,4 14,8 16,0 22,0 25,9 20,7 12,0
         VEB. Información e comunicacións 0,6 1,2 1,7 9,2 14,2 19,1 13,7
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,8 0,3 -2,2 -5,1 -7,8 -11,0 -8,7
         VEB. Actividades inmobiliarias -0,1 0,3 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9
         VEB. Actividades profesionais -5,5 6,6 5,6 3,4 4,3 4,1 1,1
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 0,4 3,5 4,7 1,9 2,0 0,6 -0,2
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -16,3 9,9 1,2 3,2 0,8 0,4 4,6
      Impostos netos sobre os produtos -10,4 4,8 4,5 6,3 5,9 4,6 0,9
      VEB. Servizos non de mercado 1,4 3,7 4,6 2,1 1,8 0,8 0,0

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

25-11-2022
Compartir: