Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  202020212021/III2021/IV2022/I2022/II2022/III
PIBpm 100,11 105,30 106,81 107,48 108,08 109,50 109,50
   Demanda              
      Gasto en consumo final 97,15 100,83 101,93 101,58 101,07 100,47 99,16
         Gasto dos fogares e ISFLSF 92,86 96,80 97,95 98,60 98,24 97,96 96,80
         Gastos das AA.PP. 110,03 112,94 113,90 110,59 109,61 108,05 106,32
      Formación bruta de capital 104,83 105,88 104,98 105,01 105,23 105,96 105,54
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 98,37 101,65 102,44 102,15 101,75 101,35 100,18
      Exportación de bens e servizos 110,33 122,24 120,89 125,99 128,12 130,02 130,71
      Importación de bens e servizos 106,76 114,75 111,93 115,05 115,34 113,64 112,02
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 95,52 96,23 96,55 96,50 95,27 94,41 92,31
      VEB. Industria 97,11 100,91 100,92 99,74 97,42 99,53 98,97
         VEB. Industria manufactureira 99,67 105,96 106,40 107,70 107,76 107,09 105,43
      VEB. Construción 101,94 100,33 100,58 100,09 100,37 100,70 101,15
      VEB. Servizos 101,92 108,55 110,55 112,11 113,53 115,16 115,85
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 87,85 100,89 106,01 109,71 113,89 117,51 118,72
         VEB. Información e comunicacións 146,13 147,90 149,66 159,33 162,09 167,47 170,11
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 112,18 112,52 111,48 108,72 104,72 103,49 101,77
         VEB. Actividades inmobiliarias 104,98 105,32 105,43 105,68 105,85 106,07 106,33
         VEB. Actividades profesionais 113,91 121,46 122,50 123,21 124,74 125,42 123,84
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 108,22 111,96 112,93 112,14 112,70 113,00 112,69
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 89,31 98,13 99,50 98,57 96,56 99,10 104,09
      Impostos netos sobre os produtos 94,42 98,98 100,05 101,14 102,10 102,79 100,94
      VEB. Servizos non de mercado 107,65 111,64 112,49 111,85 112,41 112,63 112,48

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

25-11-2022
Compartir: