Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  202020212021/III2021/IV2022/I2022/II2022/III
PIBpm -7,9 7,7 6,7 8,9 9,2 10,1 7,7
   Demanda              
      Gasto en consumo final -6,5 6,2 3,8 6,6 8,3 7,2 5,2
         Gasto dos fogares e ISFLSF -10,3 6,8 3,0 8,7 10,8 10,6 7,3
         Gastos das AA.PP. 4,6 4,7 5,8 1,3 2,1 -1,2 -0,3
      Formación bruta de capital -13,7 2,7 -1,8 0,8 1,1 4,4 5,5
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) -7,6 5,5 2,8 5,5 6,9 6,5 5,0
      Exportación de bens e servizos -5,2 18,0 6,7 15,3 16,2 26,3 24,3
      Importación de bens e servizos -4,7 14,3 -0,1 9,8 12,9 21,4 21,1
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -8,8 0,7 2,4 4,8 -0,9 6,7 7,4
      VEB. Industria -12,9 11,4 7,7 11,7 8,9 16,9 12,8
         VEB. Industria manufactureira -12,5 9,4 3,4 7,4 6,7 12,6 7,2
      VEB. Construción -10,8 -0,6 -4,6 -4,0 -3,8 -2,5 -2,4
      VEB. Servizos -5,3 7,4 7,1 9,0 10,9 9,9 7,8
         VEB. Comercio, transporte e hostalería -17,7 17,1 17,0 25,8 31,7 26,1 17,6
         VEB. Información e comunicacións 0,8 1,3 2,4 7,0 12,6 14,5 12,3
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,3 0,5 1,5 8,9 6,6 12,5 8,3
         VEB. Actividades inmobiliarias 3,5 0,6 0,4 0,5 0,7 1,4 1,6
         VEB. Actividades profesionais -2,1 7,2 5,5 2,5 1,0 2,7 1,1
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 3,1 3,7 4,9 1,3 1,8 0,5 1,9
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -15,5 10,5 1,0 4,4 4,7 2,5 7,2
      Impostos netos sobre os produtos -15,1 14,4 12,9 14,8 11,2 10,5 4,9
      VEB. Servizos non de mercado 3,7 4,0 4,0 1,3 1,7 0,4 1,9
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) -3,9 5,3 2,1 1,8 3,4 0,7 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta -9,2 9,2 10,5 15,2 14,6 19,4 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións -20,5 13,9 12,3 16,3 12,9 15,9 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

25-11-2022
Compartir: