Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  202020212021/III2021/IV2022/I2022/II2022/III
Total
      Total -8,3 7,3 3,9 4,3 4,4 2,6 1,2
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -6,9 -1,5 0,7 -2,3 -3,1 -1,6 -0,8
         Industria -6,8 5,7 2,1 1,4 1,0 1,7 1,4
            Industria manufactureira -7,1 5,9 1,8 1,7 1,5 1,8 1,4
         Construción -10,4 10,3 5,7 4,5 5,2 3,2 1,5
         Ramas dos servizos -8,5 8,2 4,4 5,5 5,8 3,1 1,2
            Comercio, transporte e hostalería -14,9 11,8 4,9 10,1 11,4 5,6 3,1
            Información e comunicacións 1,6 3,9 3,2 3,3 2,8 4,2 3,6
            Actividades financeiras e de seguros 0,7 5,8 0,7 1,7 -4,4 -5,9 -5,9
            Actividades inmobiliarias -8,7 4,3 1,4 2,0 4,5 3,8 2,6
            Actividades profesionais -10,1 7,2 6,6 5,9 4,6 4,2 1,0
            Administración pública, sanidade e educación 1,2 5,7 3,4 1,5 1,3 0,7 -0,4
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -14,2 7,4 4,2 2,8 4,2 2,0 0,6
         Servizos non de mercado 3,9 2,8 1,4 -0,1 -1,1 -1,4 -2,3
Asalariados
      Total -7,3 6,9 4,2 4,3 5,5 3,7 1,8
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -6,5 -2,8 -0,9 -3,6 -3,1 -3,8 -2,5
         Industria -6,5 5,7 2,3 1,7 1,1 1,9 1,6
            Industria manufactureira -6,8 6,0 2,0 2,1 1,7 1,9 1,4
         Construción -9,2 8,4 5,9 5,7 5,5 3,5 2,1
         Ramas dos servizos -7,3 7,5 4,7 5,0 6,9 4,4 1,9
            Comercio, transporte e hostalería -13,9 11,8 6,7 10,6 15,0 8,7 4,6
            Información e comunicacións 1,7 3,2 2,3 2,8 2,9 3,5 3,3
            Actividades financeiras e de seguros 0,4 5,0 1,6 1,2 -3,0 -6,4 -5,9
            Actividades inmobiliarias -10,4 2,0 0,9 2,4 3,3 3,7 2,9
            Actividades profesionais -10,0 6,0 6,3 4,0 5,6 6,3 2,3
            Administración pública, sanidade e educación 2,3 5,0 2,8 1,2 1,1 0,7 -0,2
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -14,0 5,2 3,7 1,9 4,6 2,1 0,2
         Servizos non de mercado 3,9 2,8 1,4 -0,1 -1,1 -1,4 -2,3

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais.Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. O dato anual de 2021 é avance.
25-11-2022
Compartir: