Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2021/Decembro 300 7.718.586 99 47.582.138 20 7.566.431 188 0
2022/Xaneiro 339 19.542.407 127 51.318.139 30 14.185.236 275 0
2022/Febreiro 375 33.362.173 119 31.879.769 37 33.424.323 174 0
2022/Marzo 385 14.624.790 107 22.682.104 20 1.074.672 124 0
2022/Abril 377 20.978.905 87 20.535.037 18 8.062.427 84 0
2022/Maio 361 6.241.918 101 40.642.469 22 5.071.521 101 0
2022/Xuño 346 25.458.768 72 12.097.474 13 13.310.146 111 0
2022/Xullo 223 7.672.299 67 26.775.802 26 8.930.626 59 0
2022/Agosto 252 6.120.822 90 64.075.997 28 23.775.996 89 0
2022/Setembro 271 23.922.491 80 56.237.174 20 59.945.020 94 0
2022/Outubro 220 3.849.451 79 14.006.758 12 1.528.196 82 0
2022/Novembro 308 5.434.064 82 39.130.289 35 12.286.990 134 0
2022/Decembro 329 12.288.280 83 38.218.854 25 30.680.597 201 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
10-01-2023
Compartir: