Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2021/Agosto 248 20.423.749 77 20.243.082 16 70.712.847 83 -
2021/Setembro 279 29.571.931 78 31.149.274 21 197.093.468 80 0
2021/Outubro 265 7.291.504 79 15.255.038 26 24.079.391 117 0
2021/Novembro 286 11.997.435 81 10.219.907 18 4.870.305 121 0
2021/Decembro 300 7.718.586 99 47.582.138 20 7.566.431 188 0
2022/Xaneiro 339 19.542.407 127 51.318.139 30 14.185.236 275 0
2022/Febreiro 375 33.362.173 119 31.879.769 37 33.424.323 174 0
2022/Marzo 385 14.624.790 107 22.682.104 20 1.074.672 124 0
2022/Abril 377 20.978.905 87 20.535.037 18 8.062.427 84 0
2022/Maio 361 6.241.918 101 40.642.469 22 5.071.521 101 0
2022/Xuño 346 25.458.768 72 12.097.474 13 13.310.146 111 0
2022/Xullo 223 7.672.299 67 26.775.802 26 8.930.626 59 0
2022/Agosto 252 6.120.822 90 64.075.997 28 23.775.996 89 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

06-09-2022
Compartir: