Enquisa estrutural ás empresas


Gastos en TIC. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes e euros
Espazo=Galicia
  % empresas con gastos TICGasto medio (euros)Distribución do gasto en TIC (%)
  EquiposSoftwareDatacenter
Total actividade 29,1 16.519 62,3 35,3 2,4
Industria 25,8 14.364 43,1 50,4 6,5
Construción 24,9 2.684 65,5 33,2 1,2
Servizos 30,7 19.684 64,5 33,6 1,9

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
28-12-2009
Compartir: