Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas con preparación do persoal para desenvolver as súas tarefas en galego por tipo de persoal. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  % de traballadores preparados
  <25%>=25% a <50%>=50% a <75%>=75%
Persoal de oficinas
      Total actividade 24,6 2,8 12,4 60,2
      Industria 19,5 3,5 11,3 65,7
      Construción 29,3 1,6 12,2 56,9
      Servizos 24,8 2,9 12,7 59,6
Persoal técnico e directivo
      Total actividade 19,7 5,6 12,6 62,1
      Industria 20,4 3,7 12,8 63,1
      Construción 12,1 9,7 10,1 68,1
      Servizos 21,4 5,0 13,2 60,4
Persoal sen contacto co exterior
      Total actividade 28,9 2,0 14,8 54,2
      Industria 17,6 4,0 13,3 65,2
      Construción 15,3 0,8 13,2 70,7
      Servizos 38,3 1,8 16,0 43,9

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
23-12-2009
Compartir: