Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas segundo uso do galego nas comunicacións orais e escritas co exterior. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  OralEscrita
  Nunca ou case nuncaÁs veces (depende)Sempre ou case sempreNunca ou case nuncaÁs veces (depende)Sempre ou case sempre
Total actividade 23,9 38,4 37,7 61,6 23,7 14,7
Industria 24,5 28,9 46,6 57,3 24,9 17,8
Construción 10,6 39,4 50,0 58,8 27,3 13,9
Servizos 27,7 40,1 32,2 63,3 22,5 14,3

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
23-12-2009
Compartir: