Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas con cooperación con outra empresa e/ou institucións. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Actividade propiaVendasOutras actividadesI+D+iTICAlgunha
Total actividade 5,8 2,1 1,4 1,1 1,0 7,2
Industria 7,0 2,9 2,3 1,3 0,5 8,6
Construción 3,8 0,0 0,6 0,3 0,1 3,9
Servizos 6,1 2,5 1,4 1,4 1,3 7,7

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: