Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas que externalizaron ou subcontrataron. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Actividade propiaVendasOutras actividadesI+D+iTICAlgunha
Total actividade 15,3 2,5 6,9 0,7 3,7 17,6
Industria 16,7 3,4 7,7 2,0 4,7 19,1
Construción 31,9 1,1 10,9 0,1 2,7 35,3
Servizos 10,8 2,7 5,8 0,6 3,7 12,8

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: