Enquisa estrutural ás empresas


Concentración das compras (en porcentaxe das compras feitas aos tres maiores proveedores). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Top-3Proveedor 1Proveedor 2Proveedor 3
Total actividade 71,2 44,8 16,8 9,7
Industria 67,9 41,9 16,2 9,8
Construción 73,1 41,9 19,5 11,7
Servizos 71,4 46,1 16,2 9,1

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: