Enquisa estrutural ás empresas


Gastos das empresas en actividades de formación. Galicia. Ano 2007

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Total actividadesTécnicas de produciónTICMárketingIdiomasOutras
Total actividade 39.745 16.139 3.980 6.681 3.026 9.918
Industria 10.203 4.245 748 385 1.072 3.753
Construción 2.589 1.270 287 66 249 717
Servizos 26.953 10.624 2.944 6.231 1.706 5.448

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: