Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de ocupados por grupos de idade. Galicia. Ano 2007. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  <2525-45>45Non sabe
Total actividade 9,4 56,8 25,5 8,4
Industria 9,1 54,0 26,0 10,9
Construción 11,4 52,9 29,1 6,7
Servizos 8,9 59,4 24,1 7,6

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
Porcentaxe sobre o total.

28-12-2009
Compartir: