Enquisa estrutural ás empresas


Ocupados con funcións TIC ou I+D+i. Galicia. Ano 2007

Unidade: Número e porcentaxe
Espazo=Galicia
  TICI+D+i
  NúmeroPorcentaxeNúmeroPorcentaxe
Total actividade 6.612 1,3 3.959 0,8
Industria 1.118 0,7 1.261 0,8
Construción 462 0,6 193 0,2
Servizos 5.032 1,8 2.505 0,9

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: