Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de ocupados con residencia habitual fóra de Galicia. Galicia. Ano 2007. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Total residentes fóra de GaliciaNo resto de EspañaEn Portugal
Total actividade 3,1 2,5 0,6
Industria 1,9 1,6 0,3
Construción 2,8 1,8 1,1
Servizos 3,9 3,2 0,7

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
A porcentaxe é sobre o total de ocupados.

28-12-2009
Compartir: