Enquisa estrutural ás empresas


Persoal externo que traballa para a empresa. Galicia. Ano 2007

Unidade: Número e porcentaxe
Espazo=Galicia
  Persoal de ETTsProfesionais con vínculo mercantil
  NúmeroPorcentaxe de mulleresNúmeroPorcentaxe de mulleres
Total actividade 7.748 47,8 8.019 24,0
Industria 4.780 51,1 1.302 15,6
Construción 488 9,7 1.198 1,5
Servizos 2.481 49,1 5.520 30,9

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: