Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de persoal asalariado por sexo e tipo de contrato. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Total contratosFixoTempo parcialFormaciónTemporal e outros
Ambos sexos
      Total actividade 100,0 66,2 11,9 1,7 20,1
      Industria 100,0 70,5 9,0 1,3 19,1
      Construción 100,0 51,5 9,4 2,6 36,5
      Servizos 100,0 68,4 14,3 1,7 15,6
Mulleres
      Total actividade 34,2 32,9 51,6 34,1 28,2
      Industria 29,4 27,8 36,4 24,7 32,5
      Construción 7,5 8,5 8,6 5,0 6,1
      Servizos 45,0 41,4 65,6 51,5 41,2

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: