Índice de prezos ao consumo (IPC)


IPC base 2006. Índice xeral e por grupos COICOP

Índice xeral e por grupos=Xeral
  EspañaGalicia
  Variación anualVariación sobre o mes anteriorVariación anualVariación sobre o mes anterior
2010/Decembro 3 0,6 3,1 0,6
2011/Xaneiro 3,3 -0,7 3,4 -1,1
2011/Febreiro 3,6 0,1 3,8 0,1
2011/Marzo 3,6 0,7 3,8 0,9
2011/Abril 3,8 1,2 3,9 1,3
2011/Maio 3,5 0 3,7 0
2011/Xuño 3,2 -0,1 3,4 -0,1
2011/Xullo 3,1 -0,5 3,3 -0,8
2011/Agosto 3 0,1 3,2 0,1
2011/Setembro 3,1 0,2 3,4 0,3
2011/Outubro 3 0,8 3,2 1,1
2011/Novembro 2,9 0,4 3,1 0,5
2011/Decembro 2,4 0,1 2,5 0

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de: http://www.ine.es
13-01-2012
Compartir: