Índice de prezos ao consumo (IPC)


Índice de prezos de consumo (IPC) base 2021.Índice xeral e por grupos ECOICOP

Unidade: Índices e taxas de variación
Índice xeral e por grupos=Xeral
  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)
2021/Outubro 5,4 1,8 5,7 1,8
2021/Novembro 5,5 0,3 5,9 0,5
2021/Decembro 6,5 1,2 6,7 1
2022/Xaneiro 6,1 -0,4 6,8 -0,3
2022/Febreiro 7,6 0,8 8 0,7
2022/Marzo 9,8 3 10,5 3,3
2022/Abril 8,3 -0,2 9,1 0
2022/Maio 8,7 0,8 9,6 1,1
2022/Xuño 10,2 1,9 11,1 2
2022/Xullo 10,8 -0,3 11,5 -0,4
2022/Agosto 10,5 0,3 11 0,1
2022/Setembro 8,9 -0,7 9,2 -0,8
2022/Outubro 7,3 0,3 7,8 0,5

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
15-11-2022
Compartir: