Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2017 111,14 111,03 122,26 108,37 107,03 109,79 120,05 107,78
2018 116,29 117,29 148,25 110,49 109,16 105,48 129,37 109,85
2019 113,60 108,47 139,90 108,71 110,94 104,33 124,21 111,89
2020 108,28 101,82 120,86 105,14 110,75 100,49 106,81 112,01
2021 112,90 100,23 149,14 107,90 118,51 103,54 112,17 119,87
   2021/Outubro 116,25 102,03 136,87 112,17 125,48 103,31 119,51 127,03
   2021/Novembro 118,88 99,61 166,35 113,00 125,46 94,26 97,04 127,26
   2021/Decembro 123,19 103,38 162,03 117,40 129,70 100,10 125,35 131,31
2022/Xaneiro 122,49 99,52 182,70 115,62 126,95 88,58 127,44 128,59
2022/Febreiro 125,51 105,45 199,22 116,85 126,08 92,36 126,04 127,82
2022/Marzo 128,97 111,04 224,90 118,35 131,59 100,39 128,64 133,39
2022/Abril 135,31 128,57 241,88 122,55 131,25 102,45 140,87 132,96
2022/Maio 132,84 100,22 224,16 122,13 136,12 88,87 134,98 138,54
2022/Xuño 134,22 120,74 271,50 119,38 139,20 94,47 153,58 140,85
2022/Xullo 132,10 115,60 224,57 120,26 138,75 84,50 161,72 141,41
2022/Agosto 134,04 112,55 241,32 121,88 135,34 73,32 139,69 137,91
2022/Setembro 144,03 125,43 221,90 134,39 138,54 70,07 127,28 141,67
2022/Outubro 139,47 117,30 195,01 132,45 138,99 98,26 153,15 141,36

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2021 son provisionais
O día 29 de abril de 2022 modificáronse os índices do ano 2020.

30-12-2022
Compartir: