Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  BENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTALBENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTAL
2017 116,48 107,73 100,11 104,18 111,14 112,00 95,71 112,91 106,34 107,03
2018 115,27 117,29 92,46 106,66 116,29 109,19 105,41 114,52 107,34 109,16
2019 112,73 114,24 93,75 106,55 113,60 112,08 104,70 120,87 107,81 110,94
2020 110,53 107,57 87,65 105,21 108,28 114,33 100,69 120,88 106,62 110,75
2021 108,57 115,11 92,88 110,02 112,90 120,16 112,43 124,42 112,57 118,51
   2021/Abril 108,24 113,22 94,25 107,08 111,76 112,21 105,63 130,80 107,45 112,16
   2021/Maio 101,04 116,05 91,51 108,41 111,01 114,43 108,79 118,11 108,99 114,00
   2021/Xuño 99,71 119,08 87,42 107,79 111,97 116,00 109,93 129,21 110,02 115,71
   2021/Xullo 102,63 115,53 91,98 108,95 111,26 121,17 113,43 115,89 112,68 119,08
   2021/Agosto 101,71 116,15 102,79 107,97 111,68 117,38 112,75 120,75 111,43 116,83
   2021/Setembro 104,92 115,69 93,71 110,77 112,17 122,54 116,59 111,59 114,13 120,79
   2021/Outubro 119,41 115,25 94,63 116,01 116,25 127,34 121,23 126,76 118,73 125,48
   2021/Novembro 115,95 120,66 96,52 115,89 118,88 126,02 121,88 128,15 119,07 125,46
   2021/Decembro 127,15 122,55 92,01 121,13 123,19 131,75 122,86 134,54 123,32 129,70
2022/Xaneiro 121,12 127,82 88,95 117,55 124,76 126,73 119,22 137,46 119,80 125,60
2022/Febreiro 126,72 130,04 84,85 120,13 127,48 123,98 128,06 133,56 119,36 127,16
2022/Marzo 123,48 133,53 95,64 120,20 129,46 130,87 132,95 120,55 122,26 132,15
2022/Abril 115,09 147,56 92,21 121,84 135,69 132,25 136,59 122,57 124,76 134,38

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2021 son provisionais
O día 29 de abril de 2022 modificáronse os índices do ano 2020.

30-06-2022
Compartir: