Organismos públicos segundo tipo. Administración universitaria

Espazo=Galicia
  20032004200520062007
Administración xeral 3 3 3 3 3
Organismo autónomo administrativo 0 0 0 0 0
Organismo autónomo comercial 0 0 0 0 0
Ente público 0 0 0 0 0
Fundación 1 1 2 2 4
Sociedade mercantil pública 6 7 6 6 6
Consorcio 1 1 1 2 2
Mancomunidade 0 0 0 0 0
Entidade local menor 0 0 0 0 0
Outro 0 0 0 0 0

Fonte: IGE. Directorio de organismos públicos
Nota: Organismos existentes a 31 de decembro de cada ano
26-12-2008
Compartir: