Organismos públicos segundo tipo. Comunidade autónoma

Espazo=Galicia
  20032004200520062007
Administración xeral 1 1 1 1 1
Organismo autónomo administrativo 7 8 8 8 11
Organismo autónomo comercial 3 3 3 3 3
Ente público 8 9 9 10 11
Fundación 67 68 68 67 68
Sociedade mercantil pública 22 23 23 23 25
Consorcio 6 6 8 9 10
Mancomunidade 0 0 0 0 0
Entidade local menor 0 0 0 0 0
Outro 5 5 5 5 5

Fonte: IGE. Directorio de organismos públicos
Nota: Organismos existentes a 31 de decembro de cada ano
30-07-2008
Compartir: