Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria


Principais causas que se considera que concorren nos accidentes de tráfico por idade. Ano 2013

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  De 16 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 44 anos De 45 a 54 anos De 55 a 64 anos De 65 ou máis anos Total
Alcohol e/ou drogas 89,38 87,69 84,92 86,92 87,83 89,42 87,66
Velocidade inadecuada 63,37 60,97 62,98 64,69 66,85 73,39 66,24
Distraccións 53,49 52,55 52,08 52,36 52,76 51,09 52,17
Infraccións das normas de circulación (non respectas os sinais, adiantamentos prohibidos...) 52,71 50,20 50,34 47,05 45,93 44,30 47,78
Malas condicións da estrada e/ou sinalización 17,92 24,99 25,24 24,32 23,19 16,01 21,71
Cansazo, sono ou enfermidade 13,25 14,17 13,85 14,96 14,90 16,18 14,79
Malas condicións meteorolóxicas 8,68 8,72 9,65 8,81 7,52 7,45 8,41

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: para cada causa indícase a porcentaxe e o número de persoas de 16 ou máis anos que a consideran unha das tres principais causas dos accidentes de tráfico.
21-07-2014
Compartir: