Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas


Distribución xeral das terras. Galicia e provincias. Ano 2016

Unidade: Número de explotacións e hectáreas
  ExplotaciónsSuperficie totalSAU
Galicia 76.406 863.677 621.643
   A Coruña 25.785 262.614 180.314
   Lugo 24.958 389.579 287.218
   Ourense 11.655 110.820 88.084
   Pontevedra 14.008 100.663 66.026

Fonte: Elaboración propia a partir dos microdatos da Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas do INE
02-01-2018
Compartir: