Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas


Aproveitamento das terras labradas

Unidade: Explotacións e Hectáreas
Explotacións con SAU=Explotacións con SAU Espazo=Galicia
  TotalCultivos herbáceosFroiteirasOliveirasViñedoOutras terras labradas
  Número de explotaciónsHectáreasNúmero de explotaciónsHectáreasNúmero de explotaciónsHectáreasNúmero de explotaciónsHectáreasNúmero de explotaciónsHectáreasNúmero de explotaciónsHectáreas
2003 97.640 220.490 95.604 200.922 38.980 9.048 27 4 26.129 10.414 49 102
2005 87.183 166.268 85.643 150.936 18.391 6.387 226 19 17.477 8.774 73 153
2007 83.226 202.253 81.645 187.344 21.137 6.186 259 33 19.648 8.498 73 192
2013 68.130 202.895 65.837 188.410 8.157 5.079 22 21 12.078 9.027 172 359
2016 62.227 197.641 59.387 182.865 7.933 4.958 44 50 11.402 9.294 215 474

Fonte: IGE, INE. Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas
Nota: Os cultivos herbáceos inclúen barbeitos e cultivos familiares
02-01-2018
Compartir: