Rexistro de gando bovino


Número de explotacións segundo tipoloxía. Ano 2021

Unidade: Número de explotacións e número de bovinos
Explotacións e bovinos=Número de explotacións Estrato (núm. de bovinos)=Total estrato
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total tipo explotación 27.663 9.505 11.211 1.574 5.373
Cebadeiro 2.928 866 319 175 1.568
Produción leite 6.088 2.467 2.621 32 968
Produción carne 18.162 6.002 7.997 1.361 2.802
Produción mixta (leite/carne) 395 140 226 3 26
Precebo 0 0 0 0 0
Recría xuvencas 90 30 48 3 9

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural
Nota: Os datos refírense a explotacións con polo menos un bovino. O total de tipo de explotación pode non coincidir coa suma dos tipos no caso de que existan explotacións non clasificadas.
13-07-2022
Compartir: