Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais


Fillos lectores habituais segundo o sexan ou non os seus pais. Ano 2014

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
  Pais lectores habituaisPais lectores non habituaisPais lectores habituaisPais lectores non habituais
De 5 a 14 anos
      Fillos lectores habituais 75,95 59,42 99.370 53.169
      Fillos lectores non habituais 24,05 40,58 31.473 36.307
      Total 100,00 100,00 130.843 89.476
De 15 a 19 anos
      Fillos lectores habituais 53,24 32,48 30.740 14.606
      Fillos lectores non habituais 46,76 67,52 26.997 30.365
      Total 100,00 100,00 57.737 44.971
De 20 a 24 anos
      Fillos lectores habituais 47,83 29,36 24.547 16.820
      Fillos lectores non habituais 52,17 70,64 26.774 40.462
      Total 100,00 100,00 51.321 57.282

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia aos fillos que conviven cos seus pais.
Considérase lector habitual aquel que le polo menos unha vez á semana.

24-09-2015
Compartir: