Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais


Fillos deportistas habituais segundo o sexan ou non os seus pais. Ano 2014

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
  Pais deportistas habituaisPais deportistas non habituaisPais deportistas habituaisPais deportistas non habituais
De 5 a 14 anos
      Fillos deportistas habituais 92,95 74,52 146.506 46.721
      Fillos deportistas non habituais 7,05 25,48 11.115 15.977
      Total 100,00 100,00 157.621 62.698
De 15 a 19 anos
      Fillos deportistas habituais 79,46 54,75 57.677 16.494
      Fillos deportistas non habituais 20,54 45,25 14.906 13.632
      Total 100,00 100,00 72.582 30.125
De 20 a 24 anos
      Fillos deportistas habituais 73,27 51,32 57.606 15.387
      Fillos deportistas non habituais 26,73 48,68 21.014 14.596
      Total 100,00 100,00 78.620 29.983

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia aos fillos que conviven cos seus pais.
Considérase deportista habitual aquel que practica actividade deportiva 9 ou máis meses ao ano polo menos unha vez á semana.

24-09-2015
Compartir: