Distribución de actividades (1 díxito) nun día promedio segundo o día da semana. Ano 2010

Unidade: Horas:minutos
  EspañaGalicia
  TotalDe luns a xovesVenresSábadoDomingoTotalDe luns a xovesVenresSábadoDomingo
0 Coidados persoais 11:30 11:06 11:06 12:00 12:57 11:47 11:27 11:27 12:08 13:08
1 Traballo remunerado 2:28 3:07 2:58 1:13 0:39 2:43 3:24 2:58 1:21 1:06
2 Estudos 0:39 0:51 0:41 0:12 0:15 0:30 0:39 0:38 0:07 * 0:12
3 Fogar e familia 3:02 3:02 3:01 3:14 2:49 3:07 3:09 3:03 3:35 2:32
4 Traballo voluntario e reunións 0:14 0:13 0:17 0:16 0:16 0:12 0:10 0:10 0:15 0:20
5 Vida social e diversión 1:03 0:48 1:02 1:37 1:25 1:04 0:51 1:02 1:36 1:25
6 Deportes e actividades ao aire libre 0:44 0:40 0:44 0:51 0:55 0:43 0:40 0:42 0:48 0:50
7 Afeccións e informática 0:34 0:32 0:31 0:38 0:40 0:31 0:29 0:31 0:37 0:35
8 Medios de comunicación 2:37 2:28 2:26 2:52 3:07 2:12 1:59 2:15 2:27 2:49
9 Traxecto e emprego do tempo non especificado 1:10 1:13 1:16 1:06 0:57 1:10 1:11 1:14 1:06 1:02

Fonte: INE. Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
Nota: (*) Poucas observacións mostrais, polo que o dato está afectado por un alto erro de mostraxe.
A recollida de información levouse a cabo dende o 1 de outubro de 2009 ata o 30 de setembro de 2010

08-03-2012
Compartir: