Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral


Situación demográfica nos grandes concellos. Ano 2021

Unidade: Número e porcentaxe
  Concello de FerrolConcello da CoruñaConcello de Santiago de CompostelaConcello de LugoConcello de OurenseConcello de PontevedraConcello de Vigo
Número de fogares 27.991 104.887 39.492 41.061 42.356 31.527 114.132
Número medio de persoas no fogar 2,27 2,31 2,49 2,34 2,39 2,62 2,50
Porcentaxe de fogares segundo a tipoloxía
      Unipersoal 27,20 26,43 22,46 29,61 24,66 21,19 22,25
      Parella con fillos 23,94 26,75 34,80 32,93 31,03 34,47 33,72
      Parella sen fillos 27,76 25,32 22,72 18,98 22,72 22,53 21,90
      Monoparental 13,58 12,61 9,70 10,71 11,42 10,48 12,59
      Outro tipo 7,52 8,90 10,33 7,78 10,17 11,34 9,54
Porcentaxe de fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos 32,88 24,00 16,22 23,47 24,62 19,68 19,42

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
"Outro tipo" inclúe: "Sen núcleo", "Un núcleo e outros" e "Varios núcleos".

30-12-2022
Compartir: